Đại hội Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ XI có chủ đề: “Nâng cao trách nhiệm nêu gương và năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, xứng đáng với niềm tin của Nhân dân; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình, phát huy hiệu quả mọi nguồn lực và tận dụng thời cơ cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; xây dựng thành phố thông minh, phát triển nhanh, bền vững, vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của nhân dân”. Đại hội sẽ diễn ra từ 14 đến 18-10-2020, dự kiến có 445 đại biểu (59 đại biểu đương nhiên, 386 đại biểu được bầu từ đại hội đảng bộ cơ sở và đảng bộ cấp trên cơ sở thuộc Thành ủy). Đến nay, Dự thảo Báo cáo chính trị đã được chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh thông qua các lần xin lấy ý kiến của các tầng lớp nhân dân và đã được Bộ Chính trị cho ý kiến để hoàn chỉnh dự thảo trình đại hội…

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân chủ trì gặp gỡ các cơ quan báo chí.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các cơ quan báo chí cần tập trung tuyên truyền đậm nét một số nội dung cơ bản trước, trong và sau đại hội, như: Công tác chuẩn bị, kết quả các công trình chào mừng đại hội, chăm lo đời sống người dân; tầm quan trọng, ý nghĩa của chủ đề đại hội; mục tiêu tổng quát, chương trình hành động phát triển thành phố; công tác tuyên truyền, triển lãm, phát hành sách chào mừng đại hội; tình cảm và những ý kiến tâm huyết của nhân dân gửi gắm đại hội…

Lãnh đạo thành phố và các cơ quan chức năng đã trao đổi, giải đáp một số nội dung các cơ quan báo chí quan tâm để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả tốt nhất.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ: Ngay trong chủ đề đại hội, Đảng bộ thành phố muốn nhấn mạnh cán bộ, đảng viên phải nêu gương, lắng nghe ý kiến nhân dân, gần dân, hiểu dân; phải để nhân dân đánh giá cán bộ; Đại hội của Đảng nhưng cũng là đại hội của nhân dân thông qua những ý kiến tâm huyết của nhân dân gửi đến đại hội, góp ý cho dự thảo Báo cáo chính trị trình đại hội; phải xây dựng TP Hồ Chí Minh vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của nhân dân; xứng đáng với niềm mong mỏi của nhân dân và xứng đáng với sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Tư tưởng, văn hóa Hồ Chí Minh phải thấm vào từng công dân thành phố, trở thành nét đặc trưng của con người thành phố mang tên Bác kính yêu. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, thành phố xây dựng bốn chương trình phát triển giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030; tập trung đột phá đổi mới quản lý, đột phá phát triển hạ tầng, đột phá phát triển nhân lực và văn hóa…

Đồng chí Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh mong báo chí tiếp tục đồng hành hiệu quả với thành phố để thực hiện thắng lợi các nội dung, chương trình đại hội đề ra.

Tin, ảnh: HOÀNG THÀNH