Trong thời gian hai ngày, các học viên sẽ được bồi dưỡng những chuyên đề về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về dân tộc và tôn giáo, quan điểm, chủ trương của Đảng về an ninh quốc gia và xây dựng thế trận an ninh nhân dân trong tình hình mới, đường lối quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh, chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc. Cùng với đó là nội dung cơ bản các Luật Quốc phòng, Luật An ninh Quốc gia…

leftcenterrightdel
Quang cảnh lớp bồi dưỡng.

Lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao hiệu quả trong xây dựng bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ LLVT trong hiểu rõ và chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về các vấn đề xã hội quan tâm hiện nay. Các học viên nắm chắc nội dung được bồi dưỡng sẽ góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ của bản thân, cũng như tham mưu đúng, trúng, kịp thời với cấp trên, cấp ủy, chính quyền địa phương về những vấn đề liên quan.

Tin, ảnh: HUY NHI – GIANG HỒNG