Đối với giai đoạn cao điểm mùa khô năm 2021, EVNHCMC dựa trên số liệu vận hành năm 2019 để tính toán dự báo tăng trưởng phụ tải. Trong đó, lựa chọn phương án dự báo tăng trưởng phụ tải ở mức 10% là phương án cơ sở để xây dựng các kịch bản vận hành và thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm cung cấp điện mùa khô. Ngay từ quý III năm 2020, EVNHCMC đã xây dựng và ban hành kế hoạch bảo đảm điện năm 2021, chú trọng vào các tháng mùa khô để chủ động nguồn điện đủ cung cấp thành phố.

leftcenterrightdel
 Đại diện EVNHCMC chia sẻ thông tin cung cấp điện tại hội nghị.

Theo đó, EVNHCMC không bố trí công tác có mất điện để cung cấp điện liên tục cho khách hàng, tăng cường sử dụng các giải pháp máy phát, máy biến áp lưu động, thi công live-line, khai thác dữ liệu từ hệ thống đo đếm từ xa để có các kịch bản vận hành phù hợp trong giai đoạn mùa khô 2021. EVNHCMC còn tập trung vào công tác đầu tư xây dựng, đẩy nhanh tiến độ để đóng điện các công trình mới nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của các tháng mùa khô. EVNHCMC đã đưa vào hoạt động hệ thống tự động hóa (miniSCADA/DAS/DMS) để giám sát và điều khiển từ xa 100% lưới điện. Trong trường hợp có sự cố xảy ra, các đơn vị phấn đấu thời gian xử lý trung bình dưới 5 phút.

leftcenterrightdel
Trung tâm Chăm sóc khách hàng của EVNHCMC hoạt động hiệu quả góp phần giải quyết các ý kiến của khách hàng sử dụng điện. 

Bên cạnh đó, EVNHCMC đã và đang tiếp tục hoàn thiện kết cấu lưới điện theo định hướng hiện đại hóa, tự động hóa vận hành hiệu quả mô hình Trung tâm Điều khiển xa trong việc giám sát, điều hành lưới điện. Ngoài ra, khai thác dữ liệu các hệ thống đo đếm xa từ các trạm biến áp 220/110kV và trạm phân phối để kịp thời phát hiện các hiện tượng bất thường và có biện pháp xử lý nhanh chóng cũng như không ngừng nâng cao chất lượng điện năng cung cấp.

Theo EVNHCMC, dự kiến tăng trưởng thương phẩm năm 2021 so với cùng kỳ ở mức 2,7%. Tình hình tiêu thụ điện các ngày đầu mùa khô (từ ngày 1 đến 15-3) đạt trung bình 76,5 triệu kWh/ngày. Ước sản lượng điện trung bình của tháng 3-2021 đạt 77,3 triệu kWh/ngày, tăng 1,97% so với cùng kỳ năm 2020 và các tháng 4, 5, 6 sẽ tiếp tục tăng. Do đó, tiền điện các hộ gia đình sẽ theo xu hướng tăng cao trong các tháng mùa khô sắp tới.

Tin, ảnh: HÙNG KHOA