Đặc điểm đó khiến khu vực này luôn tiềm ẩn những nguy cơ mất an ninh trật tự, các phần tử xấu kích động, lôi kéo quần chúng tụ tập, nơi ẩn náu của nhiều tội phạm. Nhận thức rõ vấn đề, Đảng ủy, Ban CHQS quận đã chủ động tham mưu cho Quận ủy, UBND quận lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng thế trận lòng dân, nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Trước hết là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Các cấp ủy có nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, kế hoạch hoạt động trong khu vực phòng thủ. Các trường đại học, ban, ngành đều thành lập Ban CHQS hoạt động đúng chức năng. Cơ quan quân sự thường xuyên phối hợp, kiểm tra, giúp các cơ quan, nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ.

leftcenterrightdel
Dân quân quận Thủ Đức phối hợp với công an tuần tra địa bàn.

Trong giáo dục kiến thức quốc phòng, an ninh (QP, AN), Hội đồng giáo dục QP, AN quận đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo nội dung, phương pháp giáo dục cho các đối tượng sát thực tế, nhất là đối tượng học sinh, sinh viên, chủ doanh nghiệp, cán bộ chủ trì các cấp, chức sắc tôn giáo. Cơ quan quân sự chủ động phối hợp với các ban, ngành phúc tra, đối chiếu, quản lý, nắm chắc nguồn, đối tượng, xây dựng kế hoạch cụ thể, đồng thời biên soạn thêm các tài liệu hỏi-đáp phổ biến rộng rãi đến cán bộ, công nhân, sinh viên. Cùng với các lớp cơ bản, địa phương lồng ghép bồi dưỡng thông qua tập huấn, diễn tập, làm công tác dân vận, hội thi, hội thao... Học sinh, sinh viên, công nhân được tổ chức tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa, như hội trại, giao lưu, hành quân về nguồn, các chiến dịch tình nguyện... Những thời gian cao điểm, địa phương tổ chức tuyên truyền thường xuyên từ 20-30 phút/ngày trên các phương tiện truyền, phát thanh nội bộ. Định kỳ, cơ quan quân sự thông tin thời sự, cập nhật kiến thức quốc phòng, phổ biến pháp luật, đường lối chủ trương của Đảng, các vấn đề mới cho các đối tượng, vạch rõ âm mưu thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Đầu năm 2018 đến nay, quận đã bồi dưỡng 159 buổi ngoại khóa cho các đối tượng. Lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) được xây dựng vững mạnh rộng khắp, chất lượng cao. Tỷ lệ DQTV chiếm 1,4% dân số, trong đó đảng viên chiếm 27,8%, cơ cấu, thành phần hợp lý, coi trọng xây dựng dân quân thường trực, cơ động, binh chủng, tự vệ doanh nghiệp vững mạnh, hoạt động hiệu quả. 

Bài và ảnh: CAO TIẾN DŨNG