Hiệu quả của mô hình không chỉ tạo sự chuyển biến rõ nét ở đội ngũ cán bộ các cấp mà còn chuyển hóa thành thói quen, hành động tự giác, thường xuyên trong toàn đơn vị.

Đứng chân ở địa bàn đô thị đặc biệt TP Hồ Chí Minh, Trung đoàn Gia Định có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), tham gia phòng, chống thiên tai, dịch bệnh và nhiều nhiệm vụ đột xuất. Đảng ủy, chỉ huy trung đoàn đã tập trung quản lý, giáo dục, bồi dưỡng, xác định việc nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ là yếu tố hàng đầu để bảo đảm hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ. 

Giới thiệu với chúng tôi về mô hình “3 cùng, 2 trước, 2 sau”, Thiếu tá Trần Phong Phú, Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn Gia Định, cho biết: "Đó là cùng ăn, cùng ở, cùng làm với bộ đội; dậy trước, làm trước và ngủ sau, về sau chiến sĩ. Trên thực tế, mô hình vừa khái quát, vừa làm sâu sắc thêm vai trò của người cán bộ trong mọi hoạt động để bộ đội làm theo. Đội ngũ cán bộ của trung đoàn phần lớn tuổi còn trẻ, được đào tạo cơ bản nên công tác bồi dưỡng, rèn luyện thực hiện chu đáo sẽ phát huy tốt khả năng, trách nhiệm".

leftcenterrightdel
Đội ngũ cán bộ cấp phân đội của Trung đoàn Gia Định luôn kiểm tra tỉ mỉ tác phong của bộ đội trước khi huấn luyện. 

Đến Đại đội 10, Tiểu đoàn 3 vào giờ học tập, công tác buổi sáng, chúng tôi thấy đội ngũ cán bộ các cấp đều theo dõi, bám nắm đơn vị chặt chẽ. Từ khu vực học điều lệnh đội ngũ đến thao trường huấn luyện bắn súng, cán bộ đại đội, tiểu đoàn đều có mặt để theo dõi, sẵn sàng hướng dẫn, giúp đỡ bộ đội trong huấn luyện và tổ chức ôn luyện. Thượng úy Võ Văn Thành, Đại đội trưởng Đại đội 10, Tiểu đoàn 3, chia sẻ: “Với đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới, cán bộ phải bám nắm bộ đội chặt chẽ hơn. Mô hình “3 cùng, 2 trước, 2 sau” giúp chúng tôi thực hiện một cách chuyên sâu, thống nhất, duy trì nghiêm, đúng, đủ các chế độ, bảo đảm giờ nào việc nấy, đồng thời cán bộ gần gũi hơn với chiến sĩ mới”.

Đã trải qua hai khóa huấn luyện chiến sĩ mới, Trung úy Nguyễn Hoàng Dũng, Trung đội trưởng Trung đội 25, Đại đội 10, Tiểu đoàn 3 rất tâm đắc với mô hình “3 cùng, 2 trước, 2 sau”. Theo Trung úy Nguyễn Hoàng Dũng, thực hiện mô hình này giúp cán bộ trung đội, tiểu đội luôn chủ động trong mọi việc, tạo sự gắn kết, chia sẻ và thấu hiểu chiến sĩ. Khi người cán bộ trở thành hình mẫu chuẩn mực, sâu sát trong mọi việc sẽ giúp chiến sĩ tự giác, tiến bộ.

Còn Trung úy Trần Quốc Dũng, Trung đội trưởng Trung đội 17, Đại đội 7, Tiểu đoàn 2 cho biết: "Nhờ dậy trước, ngủ sau bộ đội, tôi kịp thời nhắc nhở những chiến sĩ chưa thực hiện nghiêm nền nếp, lơ là trong công việc. Chẳng hạn, thấy một số chiến sĩ dậy rất sớm để gấp chăn màn vì sợ bị xấu, ảnh hưởng đến thi đua của tiểu đội, tôi giải thích với anh em việc tự giác, chủ động lo công việc là tốt nhưng dậy quá sớm sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và các mặt công tác khác. Vì vậy, chiến sĩ nên tận dụng giờ nghỉ, ngày nghỉ để tập gấp chăn màn cho đẹp sẽ hợp lý".

Việc thực hiện “3 cùng” của đội ngũ cán bộ Trung đoàn Gia Định kết hợp với các kênh thông tin khác giúp đơn vị nắm chắc tình hình tư tưởng, cán bộ được chiến sĩ coi như người anh, người chị, người bạn thân thiết, từ đó kịp thời tháo gỡ hiệu quả những vướng mắc, khen thưởng và phê bình đúng người, đúng việc, tăng cường mối quan hệ đoàn kết cán bộ và chiến sĩ. Vì thế, dù cường độ làm việc, huấn luyện cao nhưng bộ đội có ý thức tự giác phấn đấu bởi đội ngũ cán bộ "đồng cam cộng khổ", "chia ngọt sẻ bùi".

Cùng với mô hình cán bộ “3 cùng, 2 trước, 2 sau”, Trung đoàn Gia Định còn triển khai cụ thể, thiết thực các mô hình, như: “Đơn vị 3 nhất”, “Mỗi tuần 1 giờ học tập, nghiên cứu 1 văn bản quy phạm pháp luật”, “5 chủ động trong công tác tư tưởng”... Cách làm sáng tạo của trung đoàn là linh hoạt triển khai các mô hình phù hợp đặc thù từng đơn vị. Chất lượng thực hiện mô hình là tiêu chí đánh giá nhưng không tạo áp lực nặng nề cho người cán bộ mà tất cả vì mục tiêu chung là sự tiến bộ, trưởng thành của chiến sĩ. Chính vì vậy, tham quan doanh trại của Trung đoàn Gia Định, chúng tôi thấy rất nhiều khẩu hiệu “Tất cả vì chiến sĩ thân yêu”.

Thiếu tá Ngô Trường An, Phó chính ủy Trung đoàn Gia Định bày tỏ tâm đắc: “Yếu tố thuyết phục bộ đội nhất chính là những hành động, việc làm có tính nêu gương, yêu thương bộ đội của đội ngũ cán bộ. Trong mỗi nhiệm vụ, dù thường xuyên hay đột xuất, đội ngũ cán bộ của trung đoàn luôn thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm, thực sự là những tấm gương cho bộ đội làm theo. Quá trình thực hiện các mô hình đều có sự giám sát, giúp đỡ của cấp ủy, chỉ huy các cấp và theo phương châm cấp trên bồi dưỡng cấp dưới, người đi trước hướng dẫn người đi sau. Qua thực tiễn cho thấy, hiệu quả từ các mô hình đã thiết thực góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ của trung đoàn, xây dựng được tình đoàn kết đồng đội, yêu thương gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau"...

Bài và ảnh: HỒNG GIANG