leftcenterrightdel

Giờ thảo luận chính trị ở tổ tại Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn Gia Định.

Để nắm, quản lý tốt tư tưởng bộ đội, Đảng ủy, chỉ huy trung đoàn lãnh đạo, chỉ đạo đội ngũ cán bộ tăng cường bám nắm bộ đội, kịp thời phân loại tư tưởng, kết hợp tốt giáo dục chung với giáo dục riêng, giáo dục theo từng nhiệm vụ, đồng thời cập nhật thông tin, kịp thời định hướng tư tưởng nhanh cho chiến sĩ.  

Trong giờ nghỉ giải lao trên thao trường, chiến sĩ Nguyễn Văn Việt, Trung đội 7, Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn Gia Định (Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh) luôn trầm tính ít nói. Qua trò chuyện, Trung úy Võ Văn Thành, Trung đội trưởng Trung đội 7 (Đại đội 3), nắm được nguyên nhân là do gia đình Việt có khó khăn. Anh Thành đã gặp gỡ động viên, điện thoại hỏi thăm gia đình. Được động viên, chia sẻ kịp thời, Việt an tâm công tác, chấp hành tốt kỷ luật. Đây là một trong nhiều đồng chí đã được anh Thành nắm, giải quyết tốt tư tưởng. Theo anh Thành, bên cạnh tư tưởng do hoàn cảnh cũng có không ít trường hợp tâm tư, tình cảm còn luôn chịu nhiều tác động của các tiêu cực ngoài xã hội.   

Thực hiện đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”, bên cạnh thực hiện tốt chương trình giáo dục cơ bản cho các đối tượng, trung đoàn yêu cầu cán bộ các cấp thực hiện tốt mô hình “Bốn cùng với chiến sĩ”, gồm: Cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng chia sẻ với chiến sĩ gắn với mô hình “Nêu cao trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ cương, chấn chỉnh phong cách”, “Tổ tư vấn tâm lý, tư vấn pháp luật” để quản lý tư tưởng chiến sĩ. Đối với những trường hợp cá biệt, cấp ủy, chi bộ phân công cấp ủy viên kèm cặp giúp đỡ. Trung đoàn thực hiện bình xét tư tưởng, kết quả hoàn thành nhiệm vụ của chiến sĩ vào thứ Năm hằng tuần và thực hiện nền nếp chế độ đọc báo, xem ti vi, thông báo thời sự. Những chiến sĩ chậm tiến, vi phạm chế độ quy định, đơn vị không giải quyết ra ngoài doanh trại trong ngày nghỉ cuối tuần.

Trung đoàn còn xây dựng các câu hỏi tình huống ứng xử kỷ luật để giáo dục chiến sĩ. Từ thực tiễn, trung đoàn chú ý chỉ đạo đơn vị giáo dục, sinh hoạt chính trị theo các chuyên đề chuyên sâu về truyền thống lực lượng vũ trang thành phố; phòng, chống vi phạm kỷ luật, nghị quyết, chỉ thị của Đảng các cấp, âm mưu thủ đoạn kẻ thù, đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc, sai trái, thiếu chính xác trên mạng xã hội thông qua các hình thức diễn đàn, tọa đàm, liên hoan các ca khúc cách mạng, hội thi, đối thoại dân chủ giữa lãnh đạo trung đoàn với chiến sĩ...Trung đoàn thường xuyên làm tốt công tác bồi dưỡng cán bộ, kịp thời rút kinh nghiệm. Qua đó, trung đoàn xây dựng nên nhiều mô hình hay. Chủ động thực hiện đồng bộ các biện pháp sát thực, 5 năm qua, cán bộ, chiến sĩ trung đoàn luôn xác định tốt nhiệm vụ, chấp hành tốt kỷ luật, đấu tranh hiệu quả các thông tin xấu độc; kiểm tra chính trị hằng năm có 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 88% đạt khá giỏi.

Bài, ảnh: NGUYỄN DUY HIỂN