Biết chiến sĩ của mình có hoàn cảnh gia đình khó khăn, ở nhà đang có chuyện không vui, Thành liền điện thoại về hỏi thăm, chia sẻ với gia đình. Thái độ thân tình như một người anh của Thành khiến chiến sĩ và gia đình rất cảm động. Cũng nhờ đó, chiến sĩ an tâm hơn với nhiệm vụ. Thiếu tá Lê Duy Vũ, Chính ủy Trung đoàn Gia Định cho biết, để quản lý tốt tư tưởng bộ đội, Đảng ủy, chỉ huy trung đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo đội ngũ cán bộ tăng cường bám nắm bộ đội, kịp thời phân loại tư tưởng, kết hợp tốt giáo dục chung với giáo dục riêng, giáo dục theo từng nhiệm vụ, đồng thời cập nhật thông tin, kịp thời định hướng tư tưởng cho chiến sĩ.   
leftcenterrightdel
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Gia Định thường xuyên gần gũi, chia sẻ tâm tư, tình cảm.

Thực hiện đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”, bên cạnh thực hiện tốt chương trình giáo dục cho các đối tượng, trung đoàn yêu cầu cán bộ thực hiện tốt mô hình “Bốn cùng với chiến sĩ”, gồm: Cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng chia sẻ với chiến sĩ và mô hình “Nêu cao trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ cương, chấn chỉnh phong cách”, “Tổ tư vấn tâm lý, tư vấn pháp luật” để quản lý tư tưởng chiến sĩ. Đối với những trường hợp cá biệt, cấp ủy, chi bộ phân công cấp ủy viên kèm cặp, giúp đỡ. Trung đoàn thực hiện bình xét tư tưởng, kết quả hoàn thành nhiệm vụ của chiến sĩ vào thứ năm hằng tuần, xây dựng các câu hỏi tình huống ứng xử kỷ luật, sinh hoạt chính trị theo các chuyên đề chuyên sâu, đối thoại dân chủ giữa lãnh đạo trung đoàn với chiến sĩ... Nhờ chủ động thực hiện đồng bộ các biện pháp nên cán bộ, chiến sĩ trung đoàn luôn an tâm tư tưởng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Bài và ảnh: DUY HIỂN