Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh cùng Thường trực UBND thành phố chủ trì hội nghị.

Trong năm 2018, tình hình kinh tế - xã hội của thành phố tiếp tục chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả mang tính toàn diện, đáng ghi nhận. Thành phố đạt và vượt 18/20 chỉ tiêu. Công tác quy hoạch và chỉnh trang đô thị có chuyển biến, diện mạo đô thị ngày càng hiện đại. Các lĩnh vực y tế, giáo dục, đào tạo, văn hóa - xã hội, an toàn thực phẩm, gắn kết đầu tư với mở rộng hội nhập, hợp tác với khu vực và thế giới, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ,… được quan tâm đúng mức đạt kết quả đáng khích lệ… Năm 2019, TP Hồ Chí Minh tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đẩy nhanh quá trình xây dựng chính quyền điện tử; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước qua phân cấp, ủy quyền; đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Đề án xây dựng TP Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh…

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Năm 2019, thành phố xác định hai trọng tâm là đột phá về cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách phát triển TP Hồ Chí Minh, tập trung triển khai 9 chương trình trọng điểm, trong đó có 7 chương trình đột phá do Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020 đã xác định và chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị thông minh; quyết liệt thực hiện hiện việc phân cấp ủy quyền; ưu tiên giải quyết các dự án chậm triển khai trên địa bàn thành phố; thực hiện đấu giá đất để tăng thu ngân sách… Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân lưu ý cần phát huy sáng tạo của người lao động xung quanh phong trào sáng tạo, nên có tổ công tác về thi đua sáng tạo, cũng như có chương trình truyền thông về người thành phố sáng tạo; đẩy mạnh khởi nghiệp sáng tạo, phát triển các sản phẩm ứng dụng cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 để phát triển thành phố nhanh và bền vững… 

Tin, ảnh: HOÀNG THÀNH