Tiền đề quan trọng

Năm 2019, với chủ đề “Năm đột phá CCHC và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội”, Thành ủy TP Hồ Chí Minh xác định khâu đột phá dựa trên nền tảng pháp lý quan trọng. Bởi, từ khi Nghị quyết 54 của Quốc hội chính thức có hiệu lực (ngày 15-1-2018) đến nay, thời gian “làm quen” với nghị quyết đã có thể coi là đủ. Không thể phủ nhận ngoài nội lực của TP thì Nghị quyết 54 chính là một trong những “động lực thể chế” quan trọng để nội lực ấy phát huy hiệu quả hơn nữa. Hiệu quả ấy được thể hiện sinh động khi tổng sản phẩm trên địa bàn TP (GRDP) đạt hơn 1,33 triệu tỷ đồng, ước tăng 8,3% (cùng kỳ tăng 8,25%), thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt 7,07 tỷ USD (chiếm 22% tổng đầu tư nước ngoài cả nước năm 2018). TP là địa phương thu ngân sách lớn nhất cả nước.

leftcenterrightdel
Một góc TP Hồ Chí Minh hôm nay. Ảnh: Phi Hùng.

Dĩ nhiên không chỉ kinh tế, mà văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục… cũng đạt được nhiều thành tựu quan trọng với cú hích là Nghị quyết 54. Đáng chú ý nhất là việc Thành ủy TP và chính quyền các cấp đã tập trung chỉ đạo, giải quyết việc khiếu nại kéo dài liên quan đến Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Bước đầu, TP đã cùng với các cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương đề ra những phương án giải quyết, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Cùng với các đề án quan trọng khác về giáo dục, văn hóa, y tế, xã hội, giao thông, phát triển đô thị thông minh, công tác xây dựng Đảng là đòn bẩy quan trọng được Thành ủy quan tâm đổi mới. Ngoài việc kiên trì chỉ đạo nâng cao chất lượng đảng viên, trách nhiệm gương mẫu của người đứng đầu, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp, Thành ủy rất quan tâm đến công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý suy thoái, tham nhũng. Các biện pháp trên trở thành những nội dung chủ yếu trong xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, góp phần làm thay đổi phương thức lãnh đạo tại TP.

Xây dựng Đảng là then chốt

Năm 2019, Đảng bộ TP Hồ Chí Minh xác định CCHC và Nghị quyết 54 của Quốc hội là hai khâu cần triển khai thực hiện hiệu quả để TP bứt phá. Thành ủy cũng chỉ rõ: CCHC chưa thực sự tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân, doanh nghiệp; chương trình xây dựng nông thôn mới triển khai chậm; phát triển giáo dục, y tế chưa đáp ứng yêu cầu; tệ nạn xã hội chậm được khắc phục; nguy cơ bất ổn về an ninh chính trị, an toàn xã hội vẫn còn.

leftcenterrightdel
TP Hồ Chí Minh sẽ có sức bật mới trong năm 2019.

Đặc biệt, cán bộ chủ chốt nhiều doanh nghiệp nhà nước và của Đảng bộ có năng lực hạn chế và thiếu, trong bối cảnh các văn bản pháp luật còn nhiều chồng chéo. Từ đầu nhiệm kỳ tới nay, các cấp có thẩm quyền ở Trung ương và TP đã phải tiến hành kỷ luật nhiều cán bộ, kể cả cán bộ cấp cao. Theo đó, Thành ủy yêu cầu các cấp ủy tập trung lãnh đạo tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với triển khai đợt sinh hoạt trong Đảng bộ nhân dịp 50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ, với chủ đề “Vai trò của đảng viên, tổ chức đảng trong phát huy sáng tạo của nhân dân và chăm lo cho nhân dân”. Cán bộ, đảng viên phải là những người tiên phong về nhận thức và gương mẫu trong hành động. Đây chính là tiền đề quan trọng để TP tập trung triển khai nghiêm túc các nghị quyết của trên về công tác tổ chức, công tác cán bộ, nhằm sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, quy hoạch và xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, trước mắt chuẩn bị tốt nhân sự và nội dung cho đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 là yêu cầu trọng tâm.

Đảng bộ TP Hồ Chí Minh cũng luôn coi trọng vai trò của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, các tổ chức chính trị-xã hội trong việc tập hợp đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, làm tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, tổ chức các phong trào thi đua sáng tạo, để lợi ích của người dân được bảo đảm tốt hơn. Đó cũng là mục tiêu quan trọng, đáp ứng với sự mong đợi và tin tưởng của nhân dân trên TP mang tên Bác Hồ kính yêu.

Những nội dung đột phá cụ thể

Thành ủy TP Hồ Chí Minh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, triển khai quyết liệt Nghị quyết 54 của Quốc hội, 7 chương trình đột phá, chương trình xây dựng nông thôn mới, đề án xây dựng TP Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh gắn với khu đô thị sáng tạo phía đông TP. TP tiếp tục triển khai mạnh mẽ đề án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, phát huy mạnh mẽ nguồn lực đất đai thông qua quy hoạch và đấu giá quyền sử dụng đất, kiên quyết khắc phục tình trạng chậm chuẩn bị quỹ đất cho trường học. Đặc biệt, TP sẽ duy trì đối thoại với doanh nghiệp, nhà khoa học và nhà đầu tư tài chính; đồng thời thành lập tổ công tác để chỉ đạo việc bồi thường, tái định cư, giao đất theo quy trình mới, nhanh hơn, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, đúng pháp luật.

TỪ LƯƠNG