Năm 2020 vừa qua, thực hiện phong trào TĐYN trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng các cấp ủy đảng và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thành phố đã chủ động, sáng tạo trong việc triển khai thực hiện. Phong trào thi đua của thành phố đã góp phần rất quan trọng thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch, vừa hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội năm 2020... Thành phố đã có 54/56 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, hộ nghèo chỉ còn 0,13% và hộ cận nghèo là 0,62%.

leftcenterrightdel
UBND TP Hồ Chí Minh khen thưởng các tập thể xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2020. 

Cùng với cả nước, thành phố đã phát động nhiều phong trào thi đua mang tính đột phá. Tiêu biểu nhất là phong trào thi đua 200 ngày lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Kết quả phong trào thi đua đã có gần 900 công trình, dự án từ thành phố đến cơ sở hoàn thành; gần 800 công trình, sản phẩm, đề tài nghiên cứu khoa học và hơn 2.000 sáng kiến cải tiến kỹ thuật của công nhân, viên chức, người lao động được áp dụng thành công, mang lại hiệu quả cao... Bên cạnh đó, có hơn 1.000 mô hình, giải pháp trong cải cách hành chính, nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Chia sẻ kinh nghiệm về tổ chức phong trào TĐYN, đồng chí Trần Tuấn Anh, Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cho rằng: Nội dung, chỉ tiêu thi đua phải bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Cùng với đó, phải khơi dậy lòng yêu nước, ý chí vươn lên của mỗi cán bộ, công chức, người lao động cùng hướng đến tiêu chí thiết thực, hiệu quả và tạo hiệu ứng xã hội tích cực. Từng người, từng tập thể phải làm đúng, bảo đảm chất lượng phần việc theo cương vị, chức trách và phải nỗ lực đổi mới hằng ngày để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Công tác tuyên truyền và nhân rộng điển hình tiên tiến luôn được các ngành, các cấp trong thành phố quan tâm, tăng cường với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Tỷ lệ khen thưởng cho người lao động trực tiếp đạt 61%, góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua thực chất trong xã hội. Nét đặc sắc trong phong trào TĐYN tại thành phố còn được cụ thể hóa bằng các công trình, mô hình thiết thực, sinh động gắn với thực tiễn nhiệm vụ. Tiêu biểu như, mô hình “4 không, 3 đạt, 3 có” của Cục Hải quan, “Không trễ hạn, không sai sót, không tiêu cực” của Sở Xây dựng, “Cà phê doanh nhân” của Hiệp hội Doanh nghiệp, “Mỗi cá nhân là một sáng kiến, cải tiến-Mỗi đơn vị là một công trình” của Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại thành phố... 

TP Hồ Chí Minh đã và đang phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, huy động mọi nguồn lực, tiềm năng sáng tạo của các tầng lớp nhân dân để đẩy mạnh các phong trào TĐYN gắn với đợt thi đua chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5-6-1911/5-6-2021) và kỷ niệm 45 năm Ngày TP Sài Gòn-Gia Định mang tên TP Hồ Chí Minh (2-7-1976/2-7-2021). Các phong trào thi đua tập trung thực hiện chủ đề năm 2021 của thành phố là “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư ”, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy thi đua sáng tạo trên các lĩnh vực khoa học, công nghệ, ưu tiên triển khai chuyển đổi số, công nghệ số, đổi mới sáng tạo... để xây dựng thành phố trở thành đô thị thông minh.

Đồng chí Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức cho biết: “Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Thủ Đức đang ra sức thi đua khẳng định hiệu quả mô hình đầu tiên của cả nước là “thành phố trong thành phố” gắn với xây dựng khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía đông. TP Thủ Đức vừa phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai nhiều công trình thi đua tiêu biểu như phấn đấu ít nhất 17 phường được công nhận “Sạch-xanh-thân thiện môi trường”, Phong trào “Thêm cây xanh góp xanh thành phố, vì một Việt Nam xanh”... Để phong trào TĐYN đạt chất lượng, thành phố xác định đội ngũ lãnh đạo, cán bộ phải quan tâm sâu sát công tác thi đua khen thưởng, phát huy sức mạnh nêu gương, đoàn kết, thống nhất”.

Đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cũng nhấn mạnh: "Hiệu quả từ phong trào TĐYN đã góp phần giải quyết những vấn đề quan trọng, đưa thành phố hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội ở mức cao nhất có thể trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Thời gian tới, phong trào thi đua phải thiết thực, hướng đến những vấn đề có ý nghĩa, được người dân hưởng ứng, gắn với những mục tiêu, nhiệm vụ chính trị cụ thể. Trước hết, chú trọng phát huy sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dấn thân vì lợi ích chung của cán bộ các cấp, khuyến khích đổi mới tư duy, phong cách để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng các mô hình thi đua thiết thực, gương điển hình tiên tiến để tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong các phong trào TĐYN".

Bài và ảnh: HỒNG GIANG