Các phong trào thi đua từng bước đi vào chiều sâu, phát huy vai trò tự quản, tính sáng tạo của cộng đồng dân cư, lấy khu dân cư là địa bàn quan trọng trong triển khai tổ chức thực hiện phong trào thi đua. Ông Nguyễn Đức Long, Trưởng ban Tuyên giáo, Hội Cựu chiến binh thành phố, nêu kinh nghiệm: Để phong trào thi đua hiệu quả, cùng với việc cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và nêu gương, thì vai trò của các tổ chức mặt trận, đoàn thể có vai trò hết sức quan trọng bởi lẽ, lực lượng thi đua yêu nước chủ yếu là hội viên của mặt trận, đoàn thể và quần chúng nhân dân.

leftcenterrightdel

Tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh xung kích tham gia Phong trào “Thanh niên tình nguyện”.

Ông Long nêu ví dụ, từ thực tiễn hoạt động, Hội Cựu chiến binh quận Tân Bình đã có cách làm hiệu quả để tập hợp lực lượng qua việc hình thành các ban vận động theo từng đối tượng, dự án, như: Cựu chiến binh làm kinh tế, cựu chiến binh tham gia công tác xã hội, cựu chiến binh tham gia làm tang lễ cho người nghèo, xây dựng nhà tình nghĩa cho thương binh gặp khó khăn... Bằng những việc làm cụ thể đã tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua ở địa phương lớn mạnh.

Cùng quan điểm này, theo anh Phạm Hồng Sơn, Bí thư Thành đoàn TP Hồ Chí Minh, thời gian qua, để triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, Thành đoàn thành phố xây dựng các chương trình, đề án cụ thể, xác lập các giải pháp, chỉ tiêu, nguồn lực thực hiện rõ ràng trong từng giai đoạn. Đồng thời coi trọng công tác phối kết hợp, tranh thủ nguồn lực của các đơn vị khác. Hiện nay, Thành đoàn ký kết liên tịch với 13 sở, ngành và 4 đoàn thể... nhằm nâng cao nguồn lực thực hiện và sức lan tỏa cho các phong trào thi đua. Ngoài ra, cần phải chuyển hóa phong trào chung thành những phong trào riêng phù hợp từng đối tượng, khu vực nhằm đưa phong trào đi vào chiều sâu. Chẳng hạn, Phong trào “Tuổi trẻ xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” được cụ thể thành: Phong trào “Sinh viên 5 tốt” trong học sinh, sinh viên; Phong trào “3 trách nhiệm” trong công nhân lao động…

Từ thực tiễn hoạt động, nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua mang tính đặc thù riêng đã thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên, hội viên, người dân tích cực hưởng ứng, như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Tuổi trẻ xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”…

Đồng chí Hoàng Nghĩa Huỳnh, Phó trưởng ban Thi đua khen thưởng TP Hồ Chí Minh, đánh giá: Sức sống mạnh mẽ của các phong trào thi đua khối cơ quan MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội đã tạo ra sức mạnh vật chất, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội, cộng đồng cùng chung tay xây dựng thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Mặt trận và các tổ chức đoàn thể cần tiếp tục chọn lọc, cụ thể hóa các phong trào thi đua phù hợp với đặc thù hoạt động để khơi dậy, phát huy sự đóng góp thi đua hiệu quả nhất, cao nhất.

Bài và ảnh: THƯ LÊ