Đây là các nhóm sản phẩm có khả năng cạnh tranh cao, năng lực sản xuất lớn, có tiềm năng thị trường trong nước hoặc xuất khẩu, đóng góp đáng kể vào giá trị tổng sản phẩm nội địa và phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.

Mặc dù đã xác định các nhóm sản phẩm và tiêu chí lựa chọn sản phẩm theo từng ngành, nhiều doanh nghiệp (DN) đã thuận lợi để phát triển sản phẩm, nhưng vẫn còn không ít khó khăn để có thể chiếm lĩnh thị trường, vươn ra quốc tế. Trong khi đó, sản phẩm chủ lực sẽ tạo động lực cho DN vươn lên, đồng thời đưa kinh tế-xã hội thành phố phát triển bền vững. Ông Lê Quang Hạnh, Phó tổng giám đốc Công ty Nhựa Duy Tân cho rằng, nhiều DN thành phố hiện còn thiếu kinh nghiệm phát triển thị trường, thiếu thông tin và rất cần cơ chế, chính sách hỗ trợ của thành phố cũng như các ngành chức năng. Cho nên, ngoài sự hỗ trợ cơ chế, hành lang pháp lý, DN cần đầu mối trung gian kết nối để nâng cao năng lực, quảng bá sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trong nước và khách hàng quốc tế.

Hiện tại, UBND thành phố đã có chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn thành phố, được hỗ trợ vay vốn từ 60%-100% tùy theo ngành nghề; đồng thời chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền định hướng sản xuất các sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp chủ lực, tạo thuận lợi cho DN xây dựng thương hiệu sản phẩm đặc trưng. Song, bản thân các DN cũng cần đổi mới, sáng tạo để cải thiện hình ảnh, thương hiệu, xây dựng uy tín với khách hàng; chủ động ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất, bảo quản để có chất lượng vượt trội. Cùng với đó, nhóm sản phẩm chủ lực phải có tác dụng dẫn dắt thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu, tạo sức lan tỏa, tăng cường niềm tin của người tiêu dùng vào sản phẩm của ngành.

Theo Giám đốc Sở Công Thương thành phố Phạm Thành Kiên, thời gian tới sở sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành liên quan và hiệp hội doanh nghiệp đề xuất mở rộng nhóm sản phẩm chủ lực ở các ngành theo tiêu chí thống nhất về chất lượng, mức độ an toàn, uy tín thương hiệu, giá cả, chi phí, lợi nhuận, hiệu quả xã hội… Những hỗ trợ cần thiết sẽ được Sở Công Thương xem xét, tham mưu giúp UBND thành phố chỉ đạo tháo gỡ trên tinh thần tạo thuận lợi cho DN phát triển. Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong, nhấn mạnh: Thành phố sẽ chỉ đạo hỗ trợ nguồn nhân lực, ưu tiên vốn, cải thiện môi trường kinh doanh cho các DN đẩy mạnh phát triển sản phẩm chủ lực; định hướng kết nối sản xuất với tiêu thụ, mở rộng thị trường bảo đảm cho các ngành đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển chung của TP Hồ Chí Minh.

CHÂU GIANG