Bàn giải pháp cho vấn đề này, đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh, nêu quan điểm: Cần phải đổi mới việc ra nghị quyết, vận dụng sáng tạo hình thức tổ chức học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và đối tượng người nghe.

leftcenterrightdel

Đảng bộ phường 19, quận Bình Thạnh quán triệt nghị quyết của Đảng.

Mỗi địa phương, mỗi đơn vị có đặc thù riêng, cho nên nghị quyết của cấp ủy, tổ chức đảng trước hết phải sát thực tế, ngắn gọn nhưng vẫn đầy đủ những nội dung cần thiết, phù hợp với đối tượng, nhiệm vụ chủ yếu được giao. Nghị quyết phải xác định cho được mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể và chỉ rõ những việc cần làm trong thời gian nhất định. Đặc biệt, khâu quán triệt, triển khai nghị quyết phải được thực hiện bằng nhiều hình thức, biện pháp hiệu quả. Đồng chí Đặng Tấn Tuyên, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Tân Bình cho rằng, đối với cán bộ chủ chốt cần đi sâu phân tích những điểm mới, cốt lõi của nghị quyết gắn với liên hệ thực tiễn địa phương, đơn vị phục vụ trực tiếp công tác lãnh, chỉ đạo thực hiện nghị quyết. Đối với đảng viên ở cơ sở, nội dung học tập cụ thể, ngắn gọn, khơi dậy ý thức tự giác phấn đấu lao động, làm việc của đảng viên. “Sau hội nghị học tập, triển khai nghị quyết, Ban Tuyên giáo Quận ủy Tân Bình tập trung hướng dẫn các đảng bộ, chi bộ cơ sở tổ chức cho đảng viên viết thu hoạch, lựa chọn những vấn đề sát với thực tiễn, chức trách, nhiệm vụ”-đồng chí Đặng Tấn Tuyên khẳng định.

Ở các doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất, tỷ lệ đảng viên ít, đa phần là công nhân, người lao động, thời gian sinh hoạt phụ thuộc vào hoạt động của doanh nghiệp. Do vậy, việc triển khai nghị quyết của tổ chức đảng phải linh hoạt. Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy các Khu chế xuất và Khu công nghiệp TP Hồ Chí Minh Võ Hồng Tài cho rằng, khi triển khai học tập, quán triệt nghị quyết tại các đơn vị trực thuộc Đảng bộ, đội ngũ báo cáo viên đã cân đối thời gian, kết hợp tuyên truyền, quán triệt nghị quyết của Đảng cho công nhân, người lao động, người ngoài Đảng bằng nhiều hình thức, như: Sử dụng bản tin, tờ bướm, trang tin điện tử của đơn vị… Nội dung cô đọng, ngắn gọn, chủ yếu là cung cấp các mục tiêu, chỉ tiêu, biện pháp. Đây là cách làm phù hợp với đơn vị doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Đề cập đến vai trò của đội ngũ báo cáo viên, đại diện cấp ủy, ban tuyên giáo nhiều đơn vị, địa phương cho rằng, đội ngũ báo cáo viên phải được lựa chọn thật kỹ càng; là những cán bộ, đảng viên có phẩm chất, năng lực, uy tín cao và có phương pháp truyền đạt hấp dẫn, dễ hiểu, dễ vận dụng vào thực tế. Theo Đại tá Lâm Văn Huy, Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh, mỗi báo cáo viên phải chủ động học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, tu dưỡng đạo đức, lối sống, rèn luyện phương pháp, kỹ năng tuyên truyền đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giới thiệu, phổ biến nghị quyết của Đảng cho các đối tượng, góp phần đưa nghị quyết của Đảng nhanh chóng đi vào thực tiễn đời sống ở cơ sở.

Bài và ảnh: CHÂU GIANG - MINH TRÍ