leftcenterrightdel
Nhân viên bảo hiểm xã hội TP Hồ Chí Minh giải đáp chính sách bảo hiểm cho người dân.

Ông Phan Văn Mến, Giám đốc BHXH TP Hồ Chí Minh cho biết: Để thực hiện mục tiêu này, BHXH thành phố tập trung cải cách chính sách bảo hiểm, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao đối với việc bảo đảm an sinh xã hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; đồng thời đổi mới công tác tuyên truyền cả về nội dung và hình thức theo hướng chuyên nghiệp, chú trọng nhóm đối tượng BHXH tự nguyện, người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình; làm tốt công tác vận động nhân dân tham gia BHXH, làm cho mọi người hiểu rõ hơn chính sách BHXH là để bảo đảm an sinh xã hội cho bản thân trước những rủi ro trong cuộc sống khi còn lao động và khi về hưu.

Thời gian qua, để người dân hiểu và tham gia BHXH tự nguyện, BHXH thành phố đã phối hợp với bưu điện, các tổ chức hội, đoàn thể chính trị-xã hội… tổ chức nhiều cuộc tuyên truyền với nội dung gần gũi, cụ thể, dễ hiểu; chắt lọc, phân loại đối tượng tuyên truyền, chọn thời gian, địa điểm và nội dung phù hợp, như tổ chức đối thoại với doanh nghiệp, người lao động; hội thảo giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện; hướng dẫn thủ tục, tuyên truyền cho học sinh, sinh viên, người lao động và bà con tiểu thương về chính sách BHXH…

Cùng với đó, công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin được thực hiện quyết liệt, đồng bộ theo chỉ đạo của BHXH Việt Nam và UBND thành phố. Bà Nguyễn Thị Thu, Phó giám đốc BHXH thành phố chia sẻ: Các quy trình, thủ tục được niêm yết công khai tại bộ phận một cửa và trên trang thông tin điện tử của BHXH thành phố để nhân dân và đơn vị biết, thực hiện. Đồng thời, ngành còn tăng cường giao dịch điện tử và giao dịch qua bưu chính trong tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả để giảm thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp; thực hiện khảo sát sự hài lòng của khách hàng để kịp thời chấn chỉnh những hạn chế và nâng cao chất lượng phục vụ…

Với những biện pháp đồng bộ, hiệu quả, trong 6 tháng đầu năm 2019, tổng số người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố là 7.177.170 người, tăng 5,49% so với cùng kỳ năm trước. Đây là kết quả ấn tượng giúp BHXH thành phố tự tin hướng tới mục tiêu đã xác định đến năm 2021.

Bài và ảnh: HOÀNG THÀNH