Trên cơ sở công nghệ số hóa, tiện ích của internet, di động, phầm mềm thực tế ảo liên kết, gắn liền với hoạt động thực tế của sự phát triển trên nhiều lĩnh vực, tạo thành sự chuyển hóa toàn bộ thế giới thực thành thế giới số, phục vụ cho sự phát triển về mọi mặt. Thực hiện chỉ đạo chung của Chính phủ, TP Hồ Chí Minh đang là địa phương đầu tiên có những bước đi, giải pháp cụ thể để nâng cao sự chủ động, sẵn sàng đón nhận làn sóng cách mạng công nghiệp 4.0. 

Xét về cơ sở nền tảng và bệ đỡ cho việc chủ động đón cách mạng công nghiệp 4.0, TP Hồ Chí Minh là địa phương có nhiều thuận lợi nhất về mọi nguồn lực, cũng như định hướng phát triển. Với định hướng phát triển ứng dụng công nghệ cao, mục tiêu xây dựng thành phố thông minh, nâng cao sự tương tác giữa chính quyền với nhân dân và thành phố… Thời gian qua, thành phố đã hình thành những thành quả cụ thể trong xây dựng các khu công nghệ cao, hệ thống điều khiển giao thông thông minh, hệ thống xử lý sự cố hạ tầng, kỹ thuật, áp dụng công nghệ thông tin trong hoạt động điều hành của chính quyền địa phương các cấp… Mặt khác, thành phố đang có nguồn nhân lực công nghệ thông tin, kinh nghiệm và kỹ thuật được tiếp nhận qua quá trình hơn 15 năm triển khai các hoạt động khoa học công nghệ, liên doanh, thu hút đầu tư mạnh mẽ những thương hiệu công nghệ thông tin, khoa học đến từ nhiều quốc gia trên thế giới như Samsung, Intel, Microsoft… 

Nguồn lực nhiều nhưng để giải quyết những thách thức, nhằm sẵn sàng, chủ động trong đón nhận làn sóng cách mạng công nghiệp 4.0 là điều không dễ dàng. Hiện nay, hơn 97% trong tổng số doanh nghiệp ở TP Hồ Chí Minh là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Nhiều doanh nghiệp chỉ chú trọng đến vốn và áp dụng công nghệ, kỹ thuật lạc hậu, chưa thực sự đầu tư nghiên cứu hay áp dụng công nghệ mới có tính hệ thống, đón đầu. 

Để giải quyết những vướng mắc, thách thức trong chủ động đón làn sóng công nghiệp 4.0, trong chỉ đạo mới đây, đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ TP Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị xây dựng đề án cụ thể để thành phố sẵn sàng đón nhận cơ hội, thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, tạo đà tăng tốc nhờ khoa học công nghệ. Làm tốt điều này sẽ giúp thành phố tận dụng được thời cơ phát triển, rút ngắn khoảng cách phát triển so với các thành phố lớn trong khu vực Đông Nam Á và châu Á.

Để TP Hồ Chí Minh sẵn sàng đón nhận làn sóng đầu tư công nghiệp 4.0, nhiều chuyên gia cho rằng thành phố cần đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, khuyến khích khởi nghiệp trong lĩnh vực áp dụng công nghệ mới, hiện đại dựa trên nền tảng công nghệ số, internet, di động; nâng cao nhận thức của doanh nghiệp, người dân và cán bộ, công nhân viên chức hiểu và nhận thức được vai trò lớn của ứng dụng công nghệ vào các lĩnh vực của kinh tế, xã hội để tham gia hiệu quả nhất; có chính sách thu hút, đãi ngộ nhân tài... 

TRUNG KIÊN