Theo đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trong tháng ước đạt khoảng 86.955 tỷ đồng, tăng 1,1% so tháng trước và tăng 15,9% so với cùng kỳ; tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trong tháng ước đạt 3,4 tỷ USD, tăng 5,3% so với tháng trước, tổng thu ngân sách Nhà nước ước thực hiện 7 tháng đầu năm là 214.447 tỷ đồng, đạt 56,92% dự toán và tăng 7,17% so với cùng kỳ. Ngoài ra, tổng huy động vốn của các tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố ước đến cuối tháng 7-2018 đạt 2.150.600 tỷ đồng, tăng 7,21% so cuối năm 2017 và tăng 13,76% so cùng kỳ…

leftcenterrightdel
Kinh tế TP Hồ Chí Minh tăng trưởng tốt trong tháng 7 năm 2018.

Ngoài ra, một số lĩnh vực khác của thành phố đạt kết quả khả quan, tăng trưởng tốt như: Chỉ số sản xuất công nghiệp 7 tháng đầu năm ước tăng 7,33% so với cùng kỳ, giá trị sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản 7 tháng ước đạt 6.838 tỷ đồng, tăng 6,1%. Thành phố có 24.303 doanh nghiệp được cấp phép thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 315.003 tỷ đồng (tăng 5,8% số lượng doanh nghiệp và tăng 6% vốn đăng ký so cùng kỳ), các dự án đầu tư nước ngoài được cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có 553 dự án với tổng vốn đầu tư đạt 508,25 triệu USD (tăng 26% số dự án cấp mới và bằng 68% vốn đầu tư so với cùng kỳ)…

Tin, ảnh: HÙNG KHOA