Theo ban tổ chức, thị trường xuất khẩu ngành phần mềm và dịch vụ CNTT của Việt Nam trong những năm qua đã đạt tốc độ phát triển ấn tượng, từ 15 đến 25%/năm.

TP Hồ Chí Minh có hơn 45 trường đại học, cao đẳng có khoa CNTT. Khoảng 1.930 doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực CNTT. Bên cạnh đó, các khu công nghệ cao, khu nông nghiệp công nghệ cao, trung tâm công nghệ sinh học,… là những mũi nhọn đột phá của thành phố trong các hoạt động thu hút đầu tư. Riêng trong lĩnh vực công nghiệp phần mềm, thành phố được xem là địa phương dẫn đầu và có những tiềm năng, lợi thế riêng so với cả nước. Thành phố là nơi hình thành Công viên phần mềm Quang Trung; sắp tới đây sẽ là chuỗi công viên phần mềm, là địa phương thu hút nhiều nhất các doanh nghiệp phần mềm lớn có uy tín tầm khu vực.

Nếu tính các doanh nghiệp gia công, xuất khẩu dịch vụ CNTT có quy mô hơn 1.000 người thì TP Hồ Chí Minh có 11/14 doanh nghiệp (không bao gồm Tập đoàn Viettel và VNPT) trong cả nước đặt trụ sở làm việc. Với những tiềm năng và lợi thế đó, thành phố đã xác định trọng tâm cần phát triển và đẩy mạnh việc quảng bá hình ảnh cho ngành xuất khẩu phần mềm, tập trung xây dựng thành phố trở thành một trong những điểm đến hàng đầu về cung cấp dịch vụ phần mềm và CNTT khu vực Đông Nam Á và châu Á. Kết quả nghiên cứu mới đây của Công ty Cung cấp dịch vụ KPMG Việt Nam so sánh 8 khu công nghệ có quy mô hàng đầu châu Á thì Công viên phần mềm Quang Trung (TP Hồ Chí Minh) đứng thứ 3 trong tổng số 8 khu về các yếu tố liên quan đến hoạt động, như: Tỷ lệ lấp đầy, chính sách đãi ngộ, hạ tầng viễn thông… và đứng thứ 4 về các yếu tố liên quan đến quy mô, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, mức thu hút vốn FDI, tay nghề, nguồn nhân lực.

Trong thời gian tới, TP Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì các cuộc đối thoại nhằm giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa doanh nghiệp và các trường đại học nhằm tiếp tục duy trì lợi thế về nguồn nhân lực CNTT trẻ, chất lượng cao. Thành phố sẽ phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, ban hành các chính sách thuận lợi, thu hút đầu tư thông qua việc triển khai xây dựng chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung để trở thành nơi cung ứng cơ sở hạ tầng viễn thông, công nghệ và dịch vụ đạt tiêu chuẩn quốc tế trong phát triển, sản xuất và xuất khẩu phần mềm, cũng như thường xuyên tổ chức các chương trình xúc tiến, quảng bá ngành phần mềm, CNTT tại một số thị trường trọng điểm.

Ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, thành phố mong muốn có nhiều giải pháp về công nghệ để giải quyết các chương trình đột phá của thành phố, trong đó có giải pháp về chống ngập, nước thải, giao thông, xử lý rác thải… Với nhiều tiềm năng phát triển lĩnh vực CNTT, thành phố luôn tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp CNTT phát triển, cũng như để các doanh nghiệp tiếp thu công nghệ mới.

TRẦN BẢO