Tạo sức hút cho xe buýt ở Thành phố Hồ Chí Minh
Tạo sức hút cho xe buýt Thành phố Hồ Chí Minh
9/27/2018 11:21:21 PM
QĐND - Hiện nay, TP Hồ Chí Minh đang nỗ lực tạo sức hút cho xe buýt và trên thực tế, số lượng người sử dụng xe buýt cho nhu cầu đi lại đang ngày càng tăng. Với sự phát triển của hệ thống giao thông đô thị, phát triển vận tải hành khách bằng xe buýt là một trong những giải pháp hiệu quả đang được thành phố áp dụng để kiểm soát, hạn chế phương tiện cá nhân, góp phần làm giảm ùn tắc giao thông.

Tạo sức hút cho xe buýt ở Thành phố Hồ Chí Minh

QĐND - Hiện nay, TP Hồ Chí Minh đang nỗ lực tạo sức hút cho xe buýt và trên thực tế, số lượng người sử dụng xe buýt cho nhu cầu đi lại đang ngày càng tăng. Với sự phát triển của hệ thống giao thông đô thị, phát triển vận tải hành khách bằng xe buýt là một trong những giải pháp hiệu quả đang được thành phố áp dụng để kiểm soát, hạn chế phương tiện cá nhân, góp phần làm giảm ùn tắc giao thông.