Vận động người dân không xả rác bừa bãi
Vận động người dân không xả rác bừa bãi
10/30/2018 10:34:44 PM
QĐND - Cũng như các đô thị khác trong cả nước, tình trạng xả rác bừa bãi ra môi trường ở TP Hồ Chí Minh hiện nay khá nhức nhối, gây ô nhiễm nặng, ngập úng cho một số nơi và ảnh hưởng không nhỏ đến mỹ quan của thành phố. Rác thải còn ngấm xuống lòng đất, trực tiếp gây nên ô nhiễm nguồn nước ngầm.

Vận động người dân không xả rác bừa bãi

QĐND - Cũng như các đô thị khác trong cả nước, tình trạng xả rác bừa bãi ra môi trường ở TP Hồ Chí Minh hiện nay khá nhức nhối, gây ô nhiễm nặng, ngập úng cho một số nơi và ảnh hưởng không nhỏ đến mỹ quan của thành phố. Rác thải còn ngấm xuống lòng đất, trực tiếp gây nên ô nhiễm nguồn nước ngầm.