Động lực xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình
Động lực xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình
4/2/2018 4:00:54 PM
QĐND - Điểm nhấn trong Phong trào thi đua (PTTĐ) yêu nước của TP Hồ Chí Minh thời gian qua là phát động, xây dựng, nhân rộng nhiều mô hình điển hình; qua đó, thành phố đã huy động nhiều nguồn lực phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.
Sinh viên hiến kế xây dựng thành phố
Sinh viên hiến kế xây dựng thành phố
4/2/2018 4:00:54 PM
QĐND - Xây dựng thành phố có chất lượng sống tốt, các giải pháp xây dựng đô thị thông minh, tạo môi trường hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp là những nhóm vấn đề lớn mà đội ngũ sinh viên đã hiến kế đến lãnh đạo TP Hồ Chí Minh tại buổi gặp gỡ mới đây. Vấn đề liên quan trực tiếp đến sinh viên và nhận được nhiều băn khoăn, trăn trở, đó chính là mong muốn lãnh đạo thành phố tạo cơ chế, chính sách cho thanh niên sáng tạo và khởi nghiệp.
Xây dựng TP Hồ Chí Minh trở thành thành phố thông minh
Xây dựng TP Hồ Chí Minh trở thành thành phố thông minh
11/27/2017 11:52:26 PM
QĐND - Xây dựng TP Hồ Chí Minh trở thành thành phố thông minh (TPTM) được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trong thời gian tới. Để thực hiện mục tiêu này, thành phố đã lựa chọn mô hình, thí điểm triển khai với nhiều giải pháp, hướng đến kinh tế tri thức, nâng cao chất lượng sống, làm việc và quản trị đô thị hiệu quả…

Động lực xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình

QĐND - Điểm nhấn trong Phong trào thi đua (PTTĐ) yêu nước của TP Hồ Chí Minh thời gian qua là phát động, xây dựng, nhân rộng nhiều mô hình điển hình; qua đó, thành phố đã huy động nhiều nguồn lực phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.