Xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần trong khu vực phòng thủ
Xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần trong khu vực phòng thủ
10/25/2018 10:42:48 PM
QĐND - Ở TP Hồ Chí Minh có một điểm hẹn mà lực lượng đoàn viên, thanh niên thành phố đều quen thuộc là Nhà văn hóa Thanh niên. Nơi đây, các ngày trong tuần có nhiều hoạt động phong trào, chương trình, không gian sinh hoạt sinh động dành cho đoàn viên, thanh niên, sinh viên thành phố, như:
Xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần trong khu vực phòng thủ
Xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần trong khu vực phòng thủ
10/12/2018 10:38:14 AM
QĐND - Ở TP Hồ Chí Minh có một điểm hẹn mà lực lượng đoàn viên, thanh niên thành phố đều quen thuộc là Nhà văn hóa Thanh niên. Nơi đây, các ngày trong tuần có nhiều hoạt động phong trào, chương trình, không gian sinh hoạt sinh động dành cho đoàn viên, thanh niên, sinh viên thành phố, như: Triển lãm về biển đảo, phong trào tuổi trẻ xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các lớp tập huấn kỹ năng tuyên truyền, các hoạt động hỗ trợ đoàn viên, thanh niên lập thân, lập nghiệp, tham gia thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước…

Xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần trong khu vực phòng thủ

QĐND - Ở TP Hồ Chí Minh có một điểm hẹn mà lực lượng đoàn viên, thanh niên thành phố đều quen thuộc là Nhà văn hóa Thanh niên. Nơi đây, các ngày trong tuần có nhiều hoạt động phong trào, chương trình, không gian sinh hoạt sinh động dành cho đoàn viên, thanh niên, sinh viên thành phố, như: