Công bố Giải Golf cúp Letran Furniture và chương trình gây quỹ khởi nghiệp sáng tạo Quảng Nam
Công bố Giải Golf cúp Letran Furniture và chương trình gây quỹ khởi nghiệp sáng tạo Quảng Nam
10/4/2018 4:32:53 PM
QĐND Online - Sáng 4-10, tại TP Hồ Chí Minh đã diễn ra buổi họp báo công bố Giải Golf cúp Letran Furniture và chương trình gây quỹ khởi nghiệp sáng tạo Quảng Nam do Câu lạc bộ Doanh nhân QNH tổ chức.

Công bố Giải Golf cúp Letran Furniture và chương trình gây quỹ khởi nghiệp sáng tạo Quảng Nam

QĐND Online - Sáng 4-10, tại TP Hồ Chí Minh đã diễn ra buổi họp báo công bố Giải Golf cúp Letran Furniture và chương trình gây quỹ khởi nghiệp sáng tạo Quảng Nam do Câu lạc bộ Doanh nhân QNH tổ chức.