Chính quy như cảnh sát dẫn đoàn
Chính quy như cảnh sát dẫn đoàn
1/10/2019 11:32:34 PM
QĐND - Dẫn đoàn là một trong những nhiệm vụ quan trọng của lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT). Với những cán bộ, chiến sĩ được phân công thực hiện nhiệm vụ này, đây là niềm vinh dự, tự hào lớn.

Chính quy như cảnh sát dẫn đoàn

QĐND - Dẫn đoàn là một trong những nhiệm vụ quan trọng của lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT). Với những cán bộ, chiến sĩ được phân công thực hiện nhiệm vụ này, đây là niềm vinh dự, tự hào lớn.