TP Hồ Chí Minh nâng cao hiệu quả công tác chính trị tư tưởng trong trường học
TP Hồ Chí Minh nâng cao hiệu quả công tác chính trị tưởng trong trường học
9/20/2018 2:31:18 PM
QĐND Online – Ngày 19-9, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chính trị tưởng (CTTT) năm học 2017-2018.

TP Hồ Chí Minh nâng cao hiệu quả công tác chính trị tư tưởng trong trường học

QĐND Online – Ngày 19-9, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chính trị tư tưởng (CTTT) năm học 2017-2018.