Hưởng ứng Tháng Quốc tế đi bộ đến trường
Hưởng ứng Tháng Quốc tế đi bộ đến trường
10/30/2018 10:34:44 PM
QĐND Online – Sáng 30-10, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh, Ban An toàn giao thông Thành phố phối hợp Quỹ Phòng chống thương vong châu Á tổ chức Lễ hưởng ứng “Tháng Quốc tế đi bộ đến trường” và phát động Chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng về an toàn cho người đi bộ tại Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, quận 1.

Hưởng ứng Tháng Quốc tế đi bộ đến trường

QĐND Online – Sáng 30-10, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh, Ban An toàn giao thông Thành phố phối hợp Quỹ Phòng chống thương vong châu Á tổ chức Lễ hưởng ứng “Tháng Quốc tế đi bộ đến trường” và phát động Chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng về an toàn cho người đi bộ tại Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, quận 1.