Xứng đáng là chiến sĩ Thành phố mang tên Bác
Xứng đáng là chiến sĩ Thành phố mang tên Bác
5/10/2018 10:10:29 PM
QĐND - Sau thời gian học tập, rèn luyện trong môi trường quân ngũ, các chiến sĩ quê ở TP Hồ Chí Minh, đang được huấn luyện tại các đơn vị thuộc Binh chủng Thông tin liên lạc ở phía Nam đã thể hiện sự chững chạc, tự tin, có ý thức phấn đấu, khắc phục khó khăn, không ngừng vươn lên trong học tập, công tác.

Xứng đáng là chiến sĩ Thành phố mang tên Bác

QĐND - Sau thời gian học tập, rèn luyện trong môi trường quân ngũ, các chiến sĩ quê ở TP Hồ Chí Minh, đang được huấn luyện tại các đơn vị thuộc Binh chủng Thông tin liên lạc ở phía Nam đã thể hiện sự chững chạc, tự tin, có ý thức phấn đấu, khắc phục khó khăn, không ngừng vươn lên trong học tập, công tác.