Khai mạc triển lãm “Tự hào công dân Thành phố anh hùng”
Khai mạc triển lãm “Tự hào công dân Thành phố anh hùng
6/26/2018 6:51:27 PM
QĐND Online – Ngày 26-6, Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khai mạc triển lãm “Tự hào công dân Thành phố anh hùng”, chào mừng Đại hội XI Công đoàn TP Hồ Chí Minh, tại Cung Văn hóa Lao động thành phố.

Khai mạc triển lãm “Tự hào công dân Thành phố anh hùng”

QĐND Online – Ngày 26-6, Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khai mạc triển lãm “Tự hào công dân Thành phố anh hùng”, chào mừng Đại hội XI Công đoàn TP Hồ Chí Minh, tại Cung Văn hóa Lao động thành phố.