Chủ động phòng, chống cháy nổ dịp cuối năm
Chủ động phòng, chống cháy nổ dịp cuối năm
12/14/2017 11:36:09 PM
QĐND - Thời điểm cuối năm, những vụ cháy ở các khu dân cư có chiều hướng gia tăng, chiếm gần 50% trong tổng số 790 vụ cháy xảy ra trên địa bàn TP Hồ Chí Minh từ đầu năm 2017 đến nay.
Thực hiện sâu rộng 3 có, 3 biết trong phòng cháy, chữa cháy
Thực hiện sâu rộng "3 có, 3 biết" trong phòng cháy, chữa cháy
10/12/2017 10:45:14 PM
QĐND - Trong 9 tháng đầu năm 2017, TP Hồ Chí Minh xảy ra 747 vụ cháy, giảm 53% số vụ so với cùng kỳ năm 2016. Phần lớn các vụ cháy đều được lực lượng chức năng hóa giải ngay trong thời gian đầu, tránh cháy lan, giảm thiệt hại đến mức thấp nhất.

Chủ động phòng, chống cháy nổ dịp cuối năm

QĐND - Thời điểm cuối năm, những vụ cháy ở các khu dân cư có chiều hướng gia tăng, chiếm gần 50% trong tổng số 790 vụ cháy xảy ra trên địa bàn TP Hồ Chí Minh từ đầu năm 2017 đến nay.