Thanh niên lực lượng vũ trang TP Hồ Chí Minh với Luật An ninh mạng
Thanh niên lực lượng vũ trang TP Hồ Chí Minh với Luật An ninh mạng
11/6/2018 1:13:02 PM
QĐND Online - Sáng 6-11, Đoàn Thanh niên Công an TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị báo cáo chuyên đề “Thanh niên LLVT với Luật An ninh mạng” hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018.

Thanh niên lực lượng vũ trang TP Hồ Chí Minh với Luật An ninh mạng

QĐND Online - Sáng 6-11, Đoàn Thanh niên Công an TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị báo cáo chuyên đề “Thanh niên LLVT với Luật An ninh mạng” hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018.