Sôi nổi, đầm ấm Liên hoan Búp Mai Vàng
Sôi nổi, đầm ấm Liên hoan Búp Mai Vàng
2/2/2018 3:50:26 PM
QĐND Online - Sáng 2-2, Nhà Thiếu nhi TP Hồ Chí Minh tổ chức Liên hoan Búp Mai Vàng năm 2018 với chủ đề “Xuân yêu thương” dành cho thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt.

Sôi nổi, đầm ấm Liên hoan Búp Mai Vàng

QĐND Online - Sáng 2-2, Nhà Thiếu nhi TP Hồ Chí Minh tổ chức Liên hoan Búp Mai Vàng năm 2018 với chủ đề “Xuân yêu thương” dành cho thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt.