Khai mạc Liên hoan Bí thư Chi đoàn giỏi cụm miền Đông Nam Bộ 2018
Khai mạc Liên hoan thư Chi đoàn giỏi cụm miền Đông Nam Bộ 2018
11/23/2018 10:05:25 PM
QĐND Online – Sáng 23-11, tại TP Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên các tỉnh, thành phố cụm Đông Nam Bộ phối hợp Ban Thanh niên Quân khu 7, Ban Thanh niên Quân đoàn 4 tổ chức khai mạc Liên hoan thư Chi đoàn giỏi cụm miền Đông Nam Bộ năm 2018.

Khai mạc Liên hoan Bí thư Chi đoàn giỏi cụm miền Đông Nam Bộ 2018

QĐND Online – Sáng 23-11, tại TP Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên các tỉnh, thành phố cụm Đông Nam Bộ phối hợp Ban Thanh niên Quân khu 7, Ban Thanh niên Quân đoàn 4 tổ chức khai mạc Liên hoan Bí thư Chi đoàn giỏi cụm miền Đông Nam Bộ năm 2018.