Hội nghị Thành ủy TP Hồ Chí Minh thảo luận, cho ý kiến về nhiều nội dung
Hội nghị Thành ủy TP Hồ Chí Minh thảo luận, cho ý kiến về nhiều nội dung
4/18/2018 10:41:45 PM
QĐND Online - Sáng 17-4, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã chủ trì Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (khóa X).

Hội nghị Thành ủy TP Hồ Chí Minh thảo luận, cho ý kiến về nhiều nội dung

QĐND Online - Sáng 17-4, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã chủ trì Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (khóa X).