Hỗ trợ tiêu thụ gạo hữu cơ sạch
Hỗ trợ tiêu thụ gạo hữu sạch
9/27/2018 11:21:30 PM
QĐND - Nhằm khuyến khích nông dân sản xuất bền vững theo hướng hữu , thời gian qua, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) đã chung tay thực hiện dự án sản xuất lúa gạo sạch tại Hợp tác xã nông nghiệp Tân Tiến, xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.

Hỗ trợ tiêu thụ gạo hữu cơ sạch

QĐND - Nhằm khuyến khích nông dân sản xuất bền vững theo hướng hữu cơ, thời gian qua, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) đã chung tay thực hiện dự án sản xuất lúa gạo sạch tại Hợp tác xã nông nghiệp Tân Tiến, xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.