Chiến sĩ Thành đồng Chuyên môn giỏi, phong trào mạnh
Chiến Thành đồng: Chuyên môn giỏi, phong trào mạnh
6/14/2018 8:35:57 PM
QĐND - Thượng úy QNCN Trần Mạnh Cường, nhân viên quân khí Ban CHQS quận Gò Vấp là một cán bộ nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc chuyên môn.

Chiến sĩ Thành đồng: Chuyên môn giỏi, phong trào mạnh

QĐND - Thượng úy QNCN Trần Mạnh Cường, nhân viên quân khí Ban CHQS quận Gò Vấp là một cán bộ nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc chuyên môn.