Công tác Đội và phong trào thiếu nhi đi vào thiết thực, hiệu quả
Công tác Đội phong trào thiếu nhi đi vào thiết thực, hiệu quả
9/6/2018 7:47:38 AM
QĐND - Công tác Đội phong trào thiếu nhi TP Hồ Chí Minh ngày càng gặt hái nhiều kết quả tích cực, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động, khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn, Đội trong công tác giáo dục, chăm sóc, bảo vệ thiếu niên, nhi đồng.

Công tác Đội và phong trào thiếu nhi đi vào thiết thực, hiệu quả

QĐND - Công tác Đội và phong trào thiếu nhi TP Hồ Chí Minh ngày càng gặt hái nhiều kết quả tích cực, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động, khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn, Đội trong công tác giáo dục, chăm sóc, bảo vệ thiếu niên, nhi đồng.