Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2019
Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2019
2/27/2019 5:37:25 PM
QĐND Online - Sáng 27-2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP Hồ Chí Minh tổ chức lễ ra quân huấn luyện và phát động phong trào thi đua năm 2019.

Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2019

QĐND Online - Sáng 27-2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP Hồ Chí Minh tổ chức lễ ra quân huấn luyện và phát động phong trào thi đua năm 2019.