Báo Diễn đàn Doanh nghiệp 25 năm đồng hành cùng doanh nghiệp
Báo Diễn đàn Doanh nghiệp 25 năm đồng hành cùng doanh nghiệp
11/24/2018 6:11:21 PM
QĐND Online - Chiều 23 - 11, tại TP Hồ Chí Minh, Báo Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức tổng kết và công bố kết quả chương trình bình chọn báo chí viết về doanh nhân, doanh nghiệp và môi trường kinh doanh lần VI; tổ chức Diễn đàn "Nhận diện kinh tế Việt Nam 2019 và khả năng thích ứng của doanh nghiệp".

Báo Diễn đàn Doanh nghiệp 25 năm đồng hành cùng doanh nghiệp

QĐND Online - Chiều 23 - 11, tại TP Hồ Chí Minh, Báo Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức tổng kết và công bố kết quả chương trình bình chọn báo chí viết về doanh nhân, doanh nghiệp và môi trường kinh doanh lần VI; tổ chức Diễn đàn "Nhận diện kinh tế Việt Nam 2019 và khả năng thích ứng của doanh nghiệp".