Chiến sĩ hào hứng với “Mỗi tuần một câu chuyện về Bác”
Chiến sĩ hào hứng với “Mỗi tuần một câu chuyện về Bác”
10/25/2018 10:42:48 PM
QĐND - Sau giờ huấn luyện chiến thuật, từng nhóm cán bộ, chiến sĩ Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn Gia Định (Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh) xếp thành vòng tròn bên nhau, kể chuyện về Bác Hồ, giao lưu văn hóa văn nghệ.
Chiến sĩ hào hứng với “Mỗi tuần một câu chuyện về Bác”
Chiến sĩ hào hứng với “Mỗi tuần một câu chuyện về Bác”
10/12/2018 10:38:00 AM
QĐND - Sau giờ huấn luyện chiến thuật, từng nhóm cán bộ, chiến sĩ Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn Gia Định (Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh) xếp thành vòng tròn bên nhau, kể chuyện về Bác Hồ, giao lưu văn hóa văn nghệ.

Chiến sĩ hào hứng với “Mỗi tuần một câu chuyện về Bác”

QĐND - Sau giờ huấn luyện chiến thuật, từng nhóm cán bộ, chiến sĩ Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn Gia Định (Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh) xếp thành vòng tròn bên nhau, kể chuyện về Bác Hồ, giao lưu văn hóa văn nghệ.