leftcenterrightdel

Tiểu đoàn Kiểm soát quân sự 31 tổ chức quán triệt, giao nhiệm vụ cho các tổ kiểm soát quân sự.

leftcenterrightdel

Kiểm tra súng trước khi thực hiện nhiệm vụ.

leftcenterrightdel

Các tổ tăng cường hoạt động kiểm soát trên nhiều tuyến đường.


leftcenterrightdel
Lực lượng kiểm soát quân sự dẫn đoàn, bảo đảm an toàn khi bộ đội hành quân.

XUÂN CƯỜNG (thực hiện)