Đồng chí Nguyễn Hoài Nam, Bí thư Quận ủy quận 2 cho biết, đặc thù địa bàn và tình hình kinh tế-xã hội của quận đòi hỏi phải xây dựng lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) vững mạnh, rộng khắp, thực sự là chỗ dựa vững chắc cho Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn.

leftcenterrightdel
Cán bộ, chiến sĩ dân quân Ban CHQS quận 2 luyện tập chống bạo loạn. 


Đảng ủy, Ban CHQS quận cũng đã tham mưu cho Quận ủy, UBND quận rà soát, đánh giá đúng thực trạng cán bộ, nhất là cán bộ DQTV, từ đó tổ chức các lớp tập huấn, gắn với tổ chức hội thi nâng cao trình độ, phương pháp huấn luyện. Hiện Ban CHQS quận có hơn 75% cán bộ DQTV huấn luyện được theo phân cấp. Trong huấn luyện, đơn vị phối hợp với các ban, ngành bố trí thời gian hợp lý; kết hợp huấn luyện cơ bản với huấn luyện nâng cao, có trọng tâm, trọng điểm; huấn luyện kỹ, chiến thuật cá nhân sát chức trách. Phân đội dân quân thường trực đi sâu huấn luyện thuần thục kỹ năng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống gây rối, biểu tình, bạo loạn, phối hợp giữ gìn an ninh trật tự. Phân đội dân quân binh chủng được huấn luyện chuyên sâu kỹ năng hiệp đồng chiến đấu, gắn huấn luyện quân sự với huấn luyện phòng, chống lụt bão, cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống cháy nổ. Hằng tuần, Ban CHQS quận chỉ đạo tổ chức hành quân xa mang vác nặng cho DQTV cấp phường, hằng tháng tổ chức cấp quận. Ban CHQS các cơ quan, công ty bổ sung nội dung huấn luyện sát phương án chiến đấu tại chỗ và phương án phối hợp các lực lượng bảo vệ địa bàn, phòng, chống cháy nổ. Mỗi đề mục, đơn vị coi trọng huấn luyện cơ bản gắn với nêu tình huống có thể xảy ra tại cơ sở để cán bộ, chiến sĩ xử trí. Cấp ủy, chỉ huy các cấp chú ý gắn huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị tư tưởng, phổ biến pháp luật, làm cho cán bộ, chiến sĩ nắm chắc âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch, chấp hành tốt pháp luật.

Đơn vị còn bồi dưỡng phương pháp, kỹ năng công tác vận động quần chúng, xây dựng lực lượng chính trị cơ sở. Từ thực tiễn nhiệm vụ, đơn vị phối hợp với các lực lượng tổ chức tốt diễn tập chiến đấu phòng thủ; phòng, chống biểu tình, bạo loạn… Để cán bộ, chiến sĩ nắm chắc địa bàn, hỗ trợ nhau công tác, Ban CHQS quận chủ động luân chuyển cán bộ, chiến sĩ đến các phường khác nhau. Ban CHQS quận đề xuất cấp ủy, chính quyền địa phương tạo quỹ đất làm thao trường và tăng ngân sách quốc phòng, bảo đảm cơ sở vật chất. Các địa phương nâng cao tuyển chọn DQTV có phẩm chất chính trị, sức khỏe, trình độ, bảo đảm chế độ chính sách, giúp đỡ những đồng chí khó khăn. Kết quả huấn luyện năm 2017 có 100% đạt yêu cầu, 70%-75% đạt khá, giỏi. 

Bài và ảnh: TÔ MẠNH HÙNG