Tối 14-4-1975, Bộ Chỉ huy Chiến dịch giải phóng Sài Gòn nhận được điện của Bộ Chính trị chấp thuận Chiến dịch giải phóng Sài Gòn mang tên Chiến dịch Hồ Chí Minh. Đảng bộ Sài Gòn-Gia Định có nhiệm vụ chuẩn bị mọi mặt để khi thời cơ đến phát động quần chúng nổi dậy giành chính quyền từ cơ sở lên đến Trung ương; LLVT địa phương hỗ trợ nhân dân nổi dậy và chiếm giữ các mục tiêu trọng yếu, dẫn đường cho bộ đội đánh chiếm các mục tiêu được phân công và bảo đảm hậu cần tại chỗ…

Trung tuần tháng 4-1975, Ban Thường vụ Thành ủy ra chỉ thị hướng dẫn các cấp bộ Đảng những việc cần làm trong các giai đoạn khi thành phố được giải phóng. Ban Thường vụ Thành ủy kêu gọi toàn Đảng, toàn dân sẵn sàng chấp nhận mọi hy sinh để hoàn thành sự nghiệp cách mạng; chỉ rõ thời cơ và xác định giành chính quyền từ cơ sở, đập tan bộ máy kìm kẹp của địch ở xóm, ấp, xã, phường, xí nghiệp, nhà máy…

14 giờ ngày 26-4-1975, Thành ủy Sài Gòn-Gia Định họp hội nghị kiểm điểm lại lần cuối toàn bộ công tác chuẩn bị và trù liệu thêm những việc cần giải quyết. Sau hội nghị, các đồng chí trong Thành ủy, theo sự phân công về ngay cơ sở để trực tiếp chỉ đạo khởi nghĩa ở thành phố và vùng ven đô.

17 giờ ngày 26-4-1975, Chiến dịch Hồ Chí Minh mở màn. Các cánh quân chiến đấu tiêu diệt địch trên đường tiến vào nội ô Sài Gòn. Quần chúng nhân dân các huyện ngoại thành nổi dậy phối hợp với LLVT phá đồn, vây bốt, tuyên truyền địch vận tạo khí thế mạnh mẽ áp đảo quân thù. Dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, trong ngày 29 đến rạng sáng 30-4-1975, đã có 107 điểm nổi dậy của quần chúng toàn thành phố. Các chi bộ Đảng ở xí nghiệp, nhà máy lãnh đạo công nhân nổi dậy chiếm cơ sở sản xuất, công xưởng, trạm phát điện… giữ cho thành phố không bị mất điện, mất nước.

11 giờ 30 phút ngày 30-4-1975 lá cờ giải phóng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, đánh dấu thời khắc vinh quang của quân và dân ta, hoàn thành sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước.

Ngay sau đó, Thành ủy Sài Gòn-Gia Định khẩn trương lãnh đạo các lực lượng tham gia tiếp quản, giữ gìn an ninh trật tự ổn định tình hình, chuẩn bị cho cuộc mít tinh đầu tiên chào mừng chiến thắng, diễn ra ngày 15-5-1975 tại Dinh Độc Lập và bắt tay vào xây dựng cuộc sống mới trong hòa bình, thống nhất.

HÀ BÌNH AN (Theo Lịch sử Đảng bộ TP Hồ Chí Minh)