leftcenterrightdel

Một góc hội thi gói bánh tét.

leftcenterrightdel

Đội thi Ban CHQS quận 12 gói bánh tét.

leftcenterrightdel

Đóng quân trên địa bàn quận, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 276, Sư đoàn Phòng không 367, đã 3 lần tham dự hội thi.

 
leftcenterrightdel
Bánh tét sau khi tham dự hội thi sẽ được tặng các gia đình nghèo, khó khăn trên địa bàn.

XUÂN CƯỜNG (thực hiện)