10 sự kiện gồm:

1- Quốc hội thông qua Nghị quyết số 54/2017/QH 14 về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh.

2- TP Hồ Chí Minh nỗ lực thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế quan trọng.

3- TP Hồ Chí Minh công bố đề án xây dựng thành phố thông minh.

4- TP Hồ Chí Minh tạo môi trường thuận lợi nhất cho doanh nghiệp thành phố khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo.

5- TP Hồ Chí Minh thu hút hơn 6 triệu lượt du khách quốc tế.

6- TP Hồ Chí Minh nỗ lực lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè.

7- Tập trung giải quyết kẹt xe khu vực sân bay Tân Sơn Nhất và cửa ngõ thành phố.

8- TP Hồ Chí Minh bỏ hộ khẩu trong tuyển dụng công chức, viên chức.

9- TP Hồ Chí Minh chung tay, góp sức cùng cả nước khắc phục thiên tai.

10- Tổ chức thành công Lễ hội văn hóa thế giới TP Hồ Chí Minh - Gyeongju 2017.

 HÙNG KHOA