Đó là khẳng định của ông Huỳnh Công Hùng, Trưởng ban Thi đua-Khen thưởng TP Hồ Chí Minh tại Hội nghị triển khai công tác phối hợp tuyên truyền giữa các sở, ngành, địa phương năm 2017 mới đây.

Thực hiện định hướng tuyên truyền của Thành ủy, các cơ quan, đơn vị liên quan đã phối hợp chặt chẽ với Ban Thi đua-Khen thưởng Thành phố xây dựng kế hoạch, chương trình tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong đời sống xã hội. Ủy ban nhân dân Thành phố tuyên dương “Người tốt, việc tốt”, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố tôn vinh “Những tấm gương thầm lặng mà cao cả”, Báo Sài Gòn giải phóng mở chuyên mục “Sống đẹp”, Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh xây dựng chuyên đề giao lưu “Gương sáng phố phường” và phát các phóng sự “Theo gương Bác”… Với nhiều hình thức, phương pháp tuyên truyền sinh động, những tấm gương điển hình, những phong trào thi đua bổ ích đã có sức lan tỏa sâu rộng, khích lệ mọi người cùng thi đua làm nhiều việc tốt. Ông Trần Tấn Ngời, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, nhận định: Một trong những thành công của phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thành phố là chương trình phối hợp tuyên truyền đã tạo được chuyển biến vững chắc, nhất là chuyển biến về nhận thức của đội ngũ cán bộ chuyên trách thi đua và các tổ chức thành viên đối với công tác tuyên truyền, triển khai phong trào thi đua. Lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, địa phương có sự phối hợp thường xuyên, chủ động thực hiện tốt công tác tuyên truyền phong trào thi đua của đơn vị mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm.

leftcenterrightdel
Đại diện các cơ quan, ban, ngành của thành phố ký kết công tác phối hợp tuyên truyền phong trào thi đua. 

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước cũng gặp khó khăn nhất định, đặc biệt là việc tôn vinh điển hình trên phương tiện thông tin đại chúng. Theo ông Dương Thanh Tùng, Tổng giám đốc Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh, những gương sáng xuất hiện khá nhiều nhưng họ đều có chung đặc điểm là không muốn được tôn vinh, không muốn nói về việc làm của mình. Bởi vậy, báo chí phải khéo léo, kiên trì thuyết phục mới xây dựng thành công phóng sự, hoàn thành bài viết đúng ý định. Ban Thi đua-Khen thưởng các cấp cần chủ động cung cấp thông tin về những tập thể, cá nhân điển hình để báo chí thuận tiện tiếp cận tuyên truyền kịp thời, hiệu quả.

Vấn đề là phải tuyên truyền thực chất, đúng người, đúng việc, đúng thành tích mới thực sự có tác dụng. Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Thân Thị Thư, nhấn mạnh: Công tác thi đua, khen thưởng không được chạy theo thành tích; người làm công tác thi đua phải trung thực, công tâm. Người tuyên truyền cũng phải lựa chọn, khách quan, phối hợp nhịp nhàng trên tinh thần “lấy cái đẹp dẹp cái xấu” để phong trào thi đua ngày càng toàn diện, thiết thực, góp phần xây dựng thành phố “văn minh, hiện đại, nghĩa tình”.

Bài và ảnh: YẾN LONG