Mặc dù chính quyền các cấp trên địa bàn thành phố đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp, kể cả việc tiếp xúc, lắng nghe, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục hành chính (TTHC), tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, nhưng chỉ số PCI vẫn chưa như mong muốn.

Đánh giá nguyên nhân, ông Phạm Ngọc Hưng, Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh cho rằng, môi trường đầu tư kinh doanh ở thành phố đã cải thiện hơn trước rất nhiều nhưng mức độ cải thiện ở đơn vị cơ sở chưa mạnh, chưa quyết liệt, vẫn còn tình trạng tiêu cực, gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp, nhất là thủ tục liên quan đến đăng ký bản quyền, cải tiến ứng dụng công nghệ… Trong khi đó, các tỉnh, thành phố như: Quảng Ninh, Đồng Tháp, Long An, Đà Nẵng triển khai quyết liệt cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục để kêu gọi đầu tư, tăng năng lực cạnh tranh. Trước thực trạng đó, UBND TP Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2018, đặt ra mục tiêu kiểm soát 100% văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của UBND thành phố, có quy định về TTHC, có ý kiến thẩm định của cơ quan kiểm soát TTHC và bảo đảm đúng các yêu cầu, nguyên tắc; 100% TTHC, danh mục TTHC đã được Chủ tịch UBND thành phố công bố phải công khai, niêm yết tại trụ sở cơ quan tiếp nhận TTHC, trên cổng thông tin điện tử của thành phố và cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; tăng cường kiểm tra đột xuất về thực hiện tiếp nhận và trả kết quả TTHC, khắc phục các hạn chế sau kiểm tra…

Để thực hiện nghiêm túc kế hoạch, nâng cao PCI, lãnh đạo thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành phải đẩy mạnh cải thiện môi trường kinh doanh, môi trường đầu tư, cạnh tranh bình đẳng và tính năng động của chính quyền địa phương; chủ động rà soát lại những thông tin phản ánh của doanh nghiệp, tìm ra nguyên nhân chưa hài lòng do cấp nào, cơ quan nào để có giải pháp chấn chỉnh kịp thời. Ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X đã xác định 7 chương trình đột phá, trong đó nổi bật là nâng cao tính cạnh tranh của thành phố và cải cách hành chính. Theo đó, chính quyền các cấp phải đổi mới, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chấn chỉnh thái độ, phương pháp, tác phong làm việc của cán bộ, nhân viên hành chính, xây dựng bộ máy quản lý nhà nước hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả, thân thiện với doanh nghiệp và nhân dân, góp phần cải thiện PCI của thành phố trong năm 2018.

CHÂU GIANG