Hơn thế, bản thân công tác GDLTCM của tổ chức Đoàn cũng còn nhiều mặt hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn… Trước khó khăn đó, nhiều đại biểu đã hiến kế, đưa ra lời giải cho bài toán đổi mới công tác GDLTCM hiện nay.

Tiến sĩ Nguyễn Hữu Long, Phó giám đốc Phân viện miền Nam, Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam, phân tích: “Những câu chuyện hay, những gương sống đẹp, nhất là của chính thanh niên sẽ có sức lan tỏa lớn, tạo nên hiệu ứng tâm lý rất mạnh đối với các bạn trẻ”. Do đó, nhà khoa học này cho rằng cần phát huy hiệu ứng tâm lý trong các hoạt động phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi; chú ý quy tắc như đi từ những cái đơn giản, gần gũi đến mục đích công tác giáo dục, bám sát đời sống và mong đợi của thanh thiếu nhi; tạo sự lan tỏa bằng cách tác động vào cảm xúc thay vì tác động vào nhận thức. Ngoài ra, cần xây dựng hình mẫu người cán bộ Đoàn, Hội giàu sức hút và nhân rộng những tấm gương điển hình thanh niên tài năng, trí tuệ, giàu nhiệt huyết.

leftcenterrightdel
Tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh tham quan, học tập truyền thống tại Nhà Văn hóa Thanh niên.

Từ góc nhìn của người giảng dạy lý luận chính trị, Tiến sĩ Nguyễn Đình Cả, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh cho biết, để nâng cao chất lượng GDLTCM cho thế hệ trẻ, cần tập trung vào những giải pháp cụ thể. Trong đó, tổ chức Đoàn cần tổ chức các diễn đàn tuổi trẻ theo các chủ đề của đời sống để khơi gợi nhận thức của người trẻ, kết hợp GDLTCM với giáo dục truyền thống dân tộc.

Nhiều đại biểu cho rằng, trong bối cảnh sự phát triển mạnh của khoa học công nghệ và tác động của cơ chế thị trường hiện nay, công tác GDLTCM cho tuổi trẻ phải thường xuyên, có chiều sâu gắn liền với gia đình, trường học và xã hội. Thực tế qua triển khai Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” do Trung ương Đoàn phát động thời gian qua, đã có hàng nghìn thông tin tốt đẹp trong xã hội được chia sẻ, tạo sức ảnh hưởng rất lớn đến suy nghĩ và cảm xúc của giới trẻ. Để nâng cao chất lượng công tác GDLTCM cho tuổi trẻ, Thành đoàn Thành phố đang triển khai tích cực việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều công trình, hoạt động cụ thể. Các cấp cũng nhân rộng các diễn đàn, hội thi tìm hiểu về Đảng, Chủ nghĩa Mác-Lênin, hình thành các câu lạc bộ lý luận trẻ để tăng tính tương tác, nâng cao bản lĩnh chính trị cho tuổi trẻ. Cùng với đó là tăng cường củng cố niềm tin, xây dựng ý thức trách nhiệm và tình cảm cách mạng cho tuổi trẻ để có hành động đúng, tăng sức đề kháng trước sự chống phá của các thế lực thù địch.

Đồng chí Ngô Thị Bảo Nguyên, Phó bí thư Quận đoàn 5 cho biết thêm, việc GDLTCM cho đoàn viên, thanh niên không có gì tốt hơn bằng cách triển khai thực hiện các phong trào thực tiễn nhằm bảo đảm tính thực chất, thuyết phục. Ngoài ra, từng cơ quan, đơn vị, địa phương cần tạo môi trường để tuổi trẻ trải nghiệm, rèn luyện, cống hiến, trưởng thành, sẵn sàng xung kích vào việc khó, góp sức xây dựng thành phố.

Bài và ảnh: TRẦN TUYẾT